หน้าแรก  โปรแกรมขนส่ง ราคาจำหน่าย แหล่งความรู้ ติดต่อเรา
   
ระบบออกใบรับขนส่งสินค้า
•สามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับ-ผู้ส่ง และข้อมูลสินค้า
•สร้าง Barcode สำหรับติดใบรับสินค้า และติดกับสินค้า
•ค้นหา  แก้ไข ยกเลิกรายละเอียดใบรับขนส่งได้ตามต้องการ
•สามารถเลือกชำระทั้งแบบเงินสด หรือเครดิตเพื่อรอจัดทำใบวางบิล
•สามารถเลือกชำระจาก ต้นทาง หรือ ปลายทางได้
•แสดงประวัติการขนส่งระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ  สามารถดึงข้อมูลมากรอกลงฟอร์มอัตโนมัติได้
 
 

ระบบออกใบคุมรถ(ใบสั่งงาน)
•นำรายการใบรับสินค้าที่ต้องการมาออกเป็นใบคุมรถ
•กำหนดเที่ยวรถ,คนขับ,พนักงานจัดสินค้า
•กำหนดเวลาออกเดินทาง,เวลาถึง, ระยะทางที่ใช้,คุมค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
•ค้นหา แก้ไข ใบคุมรถได้ตามต้องการ 
•ใบคุมรถแยกตามจังหวัดปลายทาง
 
 ระบบใบกระจายสินค้า
•นำรายการใบรับสินค้าที่ต้องการมาออกเป็นใบกระจายสินค้า
•กำหนดเที่ยวรถ,คนขับ,พนักงานจัดสินค้า
•กำหนดเวลาออกเดินทาง,เวลาถึง, ระยะทางที่ใช้,คุมค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
•ค้นหา แก้ไข ใบกระจายสินค้าได้ตามต้องการ
•จัดกลุ่มตามเส้นทางกระจายสินค้าได้
•นำไปออกเป็นรายงาน ค่าแรงพนักงานขับรถรายวันได้
 
   
ระบบเซ็นรับเอกสาร/บันทึกการรับสินค้า
•มีระบบเซ็นรับของ Online ผ่าน Pocket PC
•หรือสามารถเซ็นรับของที่ใบกระจายสินค้าหรือใบคุมรถ และนำกลับมากรอกบันทึกการรับสินค้าที่ Office ได้ โดยกรอก เลขที่ใบรับ/ส่งสินค้า,วันที่รับ,เวลา,ชื่อผู้รับ,ตำแหน่ง และ หมายเหตุ
 
 

ระบบบันทึกการคืนสินค้าต้นทาง / สินค้าตีกลับ
•กำหนดเลขที่ใบรับ/ส่งสินค้า,วันที่คืน,เวลา,ประเภทการส่งคืน (ทั้งหมด,บางส่วน)
•สาเหตุการส่งคืน และ หมายเหตุ
 
   
ระบบออกใบวางบิล
•สามารถนำรายการใบรับ-ส่งสินค้าที่ชำระแบบเครดิตมาออกใบวางบิลได้
•มีใบวางบิลสำหรับงานเหมาคัน (บิลเหมา)
•ทำรายงานแจ้งใบรับขนส่งที่ยังไม่ได้ออกใบวางบิลได้
•ค้นหา แก้ไข ใบวางบิลเดิมได้
•สามารถกำหนดสถานะการชำระเงิน  และตรวจสอบใบวางบิลที่ค้างชำระได้
•สามารถทำใบปะหน้าใบวางบิลได้
 
   
ระบบบัญชีเบื้องต้น
•บันทึกค่าใช้จ่ายของกิจการต่อวัน
•บันทึกรายได้ของกิจการต่อวัน
 
   
ระบบทะเบียน
•บันทึก/แก้ใข ผู้ส่งสินค้า  ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
•บันทึก/แก้ใข ผู้รับสินค้า ชื่อ ที่อยู่  โทรศัพท์ โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
•บันทึก/แก้ใข พนักงานขับรถ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ มือถือ เลขที่บัตรประชาชน วันที่เริ่มงาน วันที่ลาออก อายุงาน เลขที่ใบขับขี่ วันออกใบอนุญาต
 
   
ระบบงานซ่อมบำรุง
•ตารางการบำรุงรักษา/ซ่อมแซม
•ระบุทะเบียนและรายละเอียดการซ่อมบำรุง และจำนวนเงิน
 
   
ระบบข้อมูลพื้นฐาน
•คำนำหน้าชื่อ
•หน่วยของสินค้า
•รายการสินค้า
•ประเภทรถขนส่ง
•ทะเบียนรถขนส่ง
•รายการสาเหตุการคืน
•รายการสาเหตุการตีกลับ
•รายการค่าใช้จ่าย
•รายการรายได้
•วันหยุด
•ปลายทางแยกตามสาขา
•อำเภอ
•หัวข้อย่อยใบวางบิล
•Route กระจายสินค้า
   
รายงานพื้นฐาน
รายงานสถานะสินค้า
•สินค้าค้างที่สถานี
•รับของที่สถานี
•สินค้าตีกลับ
•สินค้าคืนต้นทาง
•สรุปสถานะ
รายงานใบรับสินค้า
•ใบรับส่งสินค้า
•การยกเลิกใบรับฝาก
•ใบรับสินค้าที่ยังไม่ออกใบวางบิล
•สรุปสถานะใบรับสินค้าค้างชำระ
•สรุปใบรับสินค้า/การชำระเงิน
 
รายงานการจัดส่งสินค้า
•การจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด
รายงานเงินสด
•เงินสดค้างชำระ
•เงินสดชำระต้นทาง
•เงินสดเก็บปลายทาง
•สรุปเงินสด
รายงานลูกหนี้
•สรุปยอดหนี้
•สรุปยอดหนี้และการชำระหนี้
รายงานค่าใช้จ่าย
•ค่าใช้จ่ายประจำสาขา
•สรุปค่าใช้จ่ายประจำสาขา
 
รายงานรายได้ประจำสาขา
•รายได้ประจำสาขา
•สรุปรายได้ประจำสาขา
สรุปยอดค่าขนส่ง
•สรุปยอดค่าขนส่งแยกตามลูกค้า
•สรุปยอดค่าขนส่งแยกตามรถขนส่ง
•สรุปยอดค่าขนส่งแยกตามรถกระจาย
รายงานใบวางบิล
รายงานค่าแรง/ค่าจ้าง
•ค่าแรงพนักงาน
•ค่าจ้างรถร่วม
รายงานสำหรับลูกค้า
•รายงานประสิทธิภาพ KPI
•รายงานการจัดส่งสินค้า
•รายงานการคืนเอกสาร
 
รายงานค่าน้ำมัน
 
   
ระบบรายงานผู้บริหารแบบกราฟ

 

 
ระบบตรวจสอบสถาะขนส่งผ่าน Internet (Tracking System)
•ผู้ส่งจะได้ username,password สำหรับการเข้าระบบตรวจสอบสถานะขนส่งผ่าน Internet ได้
•สามารถดูสถิติการส่งสินค้า และ รายงานได้